Construction de 40 logements à l’Eco quartier Via Romana de Dijon